ข่าวอัพเดต

ข่าวสารฝึกอบรม

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Wate...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจั...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการล่าสุด

โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้า และบริ...

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ...

โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green S...

โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริ...

โครงการการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรม...

โครงการการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน...

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2533 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ในขณะนั้นมีฐานะเป็นโครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม...อ่านต่อ