โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการเพื่อยกระดับการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 8 จังหว

ระยะเวลา : 7 ธ.ค. 2559 ถึง 7 ก.ย. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 767

โครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยภาคีต่าง

ระยะเวลา : 25 ก.ค. 2559 ถึง 20 ก.พ. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 408

 Page: 1 of 1  
  • 1