หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 4/61) 13 ธ.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 3/61) 5 ก.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2/61) 11 มิ.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 1/61) 20 มี.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -

 

น้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/61) 8-12 ต.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/61) 16-20 ก.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/61) 23-27 เม.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

อากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/61) 1-5 ต.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/61) 2-6 ก.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/61) 5-9 มี.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

กากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3/61) 24-28 ก.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2/61) 21-25 พ.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1/61) 19-23 ก.พ. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

 

น้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 8/61) 15-16 พ.ย. 2561 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 7/61) 25-26 ต.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 6/61) 6-7 ส.ค. 2561 จังหวัดสงขลา 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 5/61) 25-26 ก.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 4/61) 18-19 มิ.ย. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/61) 14-15 พ.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/61) 29-30 มี.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/61) 22-23 มี.ค. 2561 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -

อากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 8/60) 22-23 พ.ย. 2561 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 7/61) 20-21 ก.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 6/61) 8-9 ส.ค. 2561 จังหวัดสงขลา 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 5/61) 23-24 ก.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 4/61) 22-23 มิ.ย. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/61) 16-17 พ.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/61) 4-5 เม.ย. 2561 โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/61) 27-28 มี.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

กากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 8/61) 29-30 พ.ย. 2561 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 7/61) 17-18 ต.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 6/61) 10-11 ส.ค. 2561 จังหวัดสงขลา 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 5/61) 12-13 ก.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 4/61) 20-21 มิ.ย. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3/61) 18-19 พ.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2/61) 19-20 เม.ย. 2561 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1/61) 14-15 มี.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

 

Back to top