กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัคร
  • กำหนดการ

Back to top