หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (2/62) 17-18 ต.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (1/62) 29-30 เม.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500

 

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 1/62) 24 ก.ค. 2562 กรุงเทพฯ 3,000

 

Back to top