ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นแบบการพัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทุกท่าน

 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นแบบการพัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory)”ณ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.

  • ...กำหนดปิดรับสมัคร ภายในวันที่  2 พฤศจิกายน 2561
  • การเดินทางสามารถขึ้นรถได้ที่ ส.อ.ท. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • อัตราค่าลงทะเบียน(ราคานี้รวมค่าอาหาร เครื่องดื่มและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
  • ราคาบุคคลทั่วไป 2,000 บาท/ท่าน (ยอดก่อน VAT 7% = 1,869.16 +VAT 7%= 130.84)
  • ราคาสมาชิก ส.อ.ท. 1,500 บาท/ท่าน (ยอดก่อน VAT 7% = 1,401.87 +VAT 7%= 98.13)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คุณชาญณัฏฐ์ หรือ คุณสุพิชชา
โทร 02 -345-1261

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.iei.or.th/ns-training-dir-MTc=-subdir-MjE=.htm

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศึกษาดูงาน Denso

Back to top